Om företaget
Välkomstsidan
Våra tjänster
Om företaget
Våra partners

Kontakta oss:

loa@pgactus.se

PG Actus AB
Gamla Myggenäs 2
471 60 Myggenäs

Tel:     0304 - 261 75
Mobil: 0705 - 668 290
Fax:    0304 - 261 36

1988 startade Lars-Ola Andersson företaget PG Actus AB och marknadsförde sig som "Ekonomichef att hyra". Från 1995 övergick bolagets verksamhet till att bli en renodlad redovisningsverksamhet. I oktober 2000 överläts bokföringsrörelsen till Öhrlings PricewaterhouseCoopers och bolaget inriktar sig numera på att tillhandahålla tjänster inom ekonomistyrning och administration till små- och medelstora företag.

Genom vårt medlemskap i branschförbundet SRF tillförsäkras våra kunder den trygghet i kompetens och fortbildning som ställs på medlemmarna med avseende på revision och redovisning.

Lars-Ola Andersson är av SRF auktoriserad redovisningskonsult.

Partner i Nordiska Konsulthuset AB
Copyright 2008-2013, PG Actus AB