Våra samarbetspartners
Välkomstsidan
Våra tjänster
Om företaget
Våra partners

Kontakta oss:

loa@pgactus.se

PG Actus AB
Gamla Myggenäs 2
471 60 Myggenäs

Tel:     0304 - 261 75
Mobil: 0705 - 668 290
Fax:    0304 - 261 36

I en omvärld i ständig förändring, med ett allt snabbare informations- och kunskapsflöde, tror vi det är nödvändigt att ha ett stort nätverk av kompetens runt sin egen organisation.

För att kunna hålla en kvalitativ bra service och hög standard på våra tjänster samarbetar vi med ett antal företag.

Bengt Kjellberg Revision AB

STO A-service AB - redovisningsbyrå i STO – regionen (Stenungsund – Tjörn – Orust).

SRF - Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Partner i Nordiska Konsulthuset AB
Copyright 2008-2013, PG Actus AB