Våra tjänster
Välkomstsidan
Våra tjänster
Om företaget
Våra partners

Kontakta oss:

loa@pgactus.se

PG Actus AB
Gamla Myggenäs 2
471 60 Myggenäs

Tel:     0304 - 261 75
Mobil: 0705 - 668 290
Fax:    0304 - 261 36

I takt med att kraven på företagaren och företagandet har ökat, har vår roll som ekonomikonsulter också förändrats. Vi ser idag en svängning från den traditionella rollen som redovisningskonsult till en allsidig administrativ konsultroll.

Vi tror att denna utveckling kommer att bestå och har därför anpassat vårt tjänsteutbud därefter. Vi kan idag erbjuda ett antal tjänster inom ekonomisk styrning och administration som är anpassade för små- och medelstora företag.

Några exempel på våra tjänster:

  • Styrelsearbete
  • Ledningsgruppsarbete
  • "Starta eget paket"
  • Intern kontroll och uppföljning
  • Omvärldsanalyser
  • Bokslut
  • Deklarationer
  • Skatterådgivning
  • Budget och kalkylering
  • Bolagsbildning

Partner i Nordiska Konsulthuset AB
Copyright 2008-2013, PG Actus AB